ویتامین آ
A

ویتامین آ

ویتامین حیاتی برای بینایی
در موارد زیر نقش دارد
عملکرد سیستم ایمنی
ارتباطات سلولی
رشد و توسعه
باروری خانمها و آقایان
از رشد و تمایز سلولی حمایت می کند
حفظ سلامت قلب، ریه ها، چشم ها و سایر اندام ها

موثر برای:
دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (AMD)
پیشگیری از آب مروارید یا کاهش پیشرفت رتینیت پیگمانتوزا (بیماری چشمی که باعث آسیب به شبکیه می شود)