ید
image

ید

یک ترکیب مهم برای تولید هورمونهای تیروئیدی
موثر برای:
کمبود ید
گروه های در معرض خطر کمبود ید:
افرادی که از نمک یددار استفاده نمی کنند
خانمهای باردار
گیاهخواران و افرادی که لبنیات، غذاهای دریایی و تخم مرغ کم می خورند یا اصلاً مصرف نمی کنند
افرادی که در مناطقی با خاک های کم ید زندگی می کنند
رشد جنین و نوزاد
عملکرد شناختی در دوران کودکی
بیماری فیبروکیستیک سینه
سرطان تیروئید ناشی از تشعشع