مولیبدینیوم
Molybdenum-Poshan-Maah-MagicOfMom-1140x761

مولیبدینیوم

در متابولیسم داروها و سموم نقش دارد
موثر برای:
کمبود مولیبدن
موثر برای افراد مبتلا به جهش ژنتیکی که مانع از سنتز مولیبدوپترین می شود
بیماری کبد