منیزیم
Magnesium

Magnesium

یک کوفاکتور مهم که واکنش‌های بیوشیمیایی مختلف، از جمله سنتز پروتئین، عملکرد ماهیچه‌ها و اعصاب، کنترل گلوکز خون و تنظیم فشار خون را در بدن تنظیم می‌کند.
به رشد ساختاری استخوان کمک می کند.
در انتقال فعال یون های کلسیم و پتاسیم در غشای سلولی نقش دارد، فرآیندی که برای تکامل سیستم عصبی، انقباض عضلانی و ریتم طبیعی قلب مهم است.

موثر برای:
کمبود منیزیم
گروه های در معرض خطر کمبود منیزیم:
افراد مبتلا به بیماری های گوارشی
افراد مبتلا به دیابت نوع 2
افرادی که الکل مصرف میکنند
سالمندان
همچنین موثر برای:
افزایش انرژی
فشار خون و بیماری های قلبی عروقی
دیابت نوع 2
سردردهای میگرنی