جنسینگ

دسته بندی:

بهبود عملکرد فیزیکی و ذهنی

بهبود عملکرد فیزیکی و ذهنی
تقویت سیستم ایمنی وعملکرد جنسی و حمایت از سلامت کلی بدن
کمک به کنترل وزن و افزایش انرژی بدن
کمک به پاکسازی موثر و سم زدایی بدن
تعدیل سطح استروژن بدن

روزانه1عدد قرص همراه غذا مصرف شود.این فراورده برای کودکان مناسب نمی باشد.

محصولات مشابه

Nextyle

کو کیوتن

Nextyle

زینک 30 میلیگرم

Nextyle

جینکوبیلوبا