ویتامین کا
K

ویتامین کا

نقش مهمی در مسیر انعقاد خون دارد
موثر برای:
کمبود ویتامین کا
(به طور معمول در نوزادان تازه متولد شده جهت پیشگیری از مشکلات خونریزی استفاده میشود)
افراد مبتلا به اختلالات سوء جذب
اختلالات گوارشی
در پیشگیری از پوکی استخوان و بیماری عروق کرونر قلب نقش دارد