فسفر
image

فسفر

یک ترکیب مهم در ساختار استخوان و دندان است
میزان کلسیم بدن و ادرار را کنترل می کند
موثر برای:
کمبود فسفر
گروه های در معرض خطر کمبود فسفر:
نوزادان نارس
افراد مبتلا به اختلالات ژنتیکی تنظیم فسفات
بیماران با سوء تغذیه شدید
بیماری مزمن کلیوی مرتبط با بیماری قلبی عروقی