بورون
Boron

بورون

یک عنصر کمیاب است که به طور طبیعی در دیواره سلولی گیاهان وجود دارد و به عنوان یک مکمل غذایی در دسترس است
اثرات مفید بر روی عملکردهایی زیر دارد :
رشد و نمو
متابولیسم کلسیم
تشکیل استخوان
عملکرد مغز
انسولین و متابولیسم انرژی
عملکرد هورمون های استروئیدی(استروژن و ویتامین د3) و تقویت سیستم ایمنی

موثر برای:
کمبود بور
کمبود بور در بدن ممکن است دفع کلسیم از ادرار را افزایش دهد، غلظت سرمی استروژن را در خانمهای یائسه و سطح ویتامین د3 پلاسما را کاهش دهد

کاندیدیازیس ولوواژینال
آرتروز
سلامت استخوان (بور ممکن است برای رشد و تشکیل استخوان مهم باشد)